top of page

JUNGIAANS COACHEN

Begeleiding volgens het gedachtengoed van C.G. Jung

Carl Gustav Jung was een Zwitsers psychiater en psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie. Het is lastig om zijn levenswerk in één alinea samen te vatten, maar hij voornamelijk gericht op de wereld van het onbewuste, het effect hiervan op ons dagelijks leven (de emotionele en psychische kant). En hoe we door op ontdekking te gaan in dat onbewuste steeds meer leren over onszelf en hoe we die delen van onszelf kunnen verwezenlijken.

Individuatie. 

Een groeiproces, volwassen worden, waarbij de mens zich bewust wordt van zijn uniekheid tegenover andere mensen 


“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”
C.G.Jung

Carl Gustav Jung.jpg

Over Jungiaans Coachen

Jungiaans Coachen is erop gericht om een ontwikkelingsproces in te richten waarbij we je maximaal uidatgen en ondersteunen in een proces van individuatie, met als uiteindelijke doel dat je jouw volledige potentieel leert zien en ontwikkelt.

De focus binnen het Jungiaans Coachen is dat je actief een leven vorm geeft waar je van geniet. Een scheppend bestaan waarin het verleden wordt erkend, maar waarin datzelfde verleden je niet (langer) terughoudt of op een ander spoor zet, dan het spoor dat echt bij jou past.
newjungacademy.com©

 

Wanneer Jungiaans Coaching?

  • Als er blokkades zijn die je niet vanuit het ratio kunt opheffen.

  • Als er onbewust dingen spelen maar je bent alleen bekent met het effect zoals onrust, veel dromen, vermoeidheid, onzekerheid, etc. 

  • Als je voelt dat je meer in je mars hebt dan nu geleefd wordt. Maar dit niet tot uiting krijgt.

  • Als je voelt dat dingen uit het verleden je in de weg staan om vrij te leven.  


We moedigen je daarbij aan om: 

  • Je schaduw te leren kennen en deze te integreren in je zelfbeeld. 

  • Projecties op andere terug te nemen en meer vrijheid te ervaren in relatie met die anderen. 

  • Makkelijker toegang te krijgen tot de boodschappen van het onbewuste. 

  • Te onderzoeken hoe je totale potentieel eruit ziet en dit te relateren aan je huidige werk- en levensinvulling.

  • Vollediger het leven te ervaren door het logische denken en het intuïtieve waarnemen meer met elkaar in balans te brengen.

Het proces van individuatie - worden wie je ten diepste bent- is altijd 'work in progress'. Een ontwikkeling die bijvoorbeeld afhankelijk is van je levenservaringen, diepe verlangens, bewuste en onbewuste blokkades en levensfasen. 
 

De klanten die we Jungiaans begeleiden komen veelal 1x in de twee of drie weken langs om hun reis, hun innerlijke ontwikkeling en de ontdekking van het zelf voort te zetten. 

We passen ook wel Jungiaanse interventies toe in 'normale coachtrajecten'. Hiervoor vragen we eerst toestemming van de klant. 

Jungiaans Coachen is geen (psycho)therapie!
Het is belangrijk om te melden dat we geen therapeut zijn en derhalve geen therapeutische behandelingen bieden. Als er sprake is van verslaving, ernstig trauma, afsluiting of andere zaken waarbij we vermoeden dat het niet thuishoort bij Jungiaans Coachen zullen we dit direct melden. 

bottom of page